Zmiany w regulaminie Szybko.pl

Zmiany w regulaminie Szybko.pl
Możliwość komentowania Zmiany w regulaminie Szybko.pl została wyłączona, 06/06/2012, przez␣, w␣nieruchomości, Uncategorized

W dniu 6 czerwca dodany został nowy punkt regulaminu serwisu www.szybko.pl, dotyczący rezygnacji z usług świadczonych przez Szybko.pl Sp. z o.o.. Znajduje się on  w części XIII Regulaminu i brzmi: „Rezygnacji z usług świadczonych przez Szybko.pl Sp. z o.o. należy dokonać pisemnie. Informację należy przesłać na adres pocztowy: ul. Jeżewskiego 5D/58 02-796, na fax numer: 22 646 5096 lub na adres e-mail: [email protected]. Okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, liczony od ostatniego dnia miesiąca, w którym przesłana została rezygnacja, chyba że ustalone zostały inne warunki współpracy.”

Zmiany wprowadzone zostały również w punkcie dotyczącym procedury wprowadzania zmian do Regulaminu. Nowy punkt regulujący te zagadnienie brzmi następująco: „Szybko.pl Sp. z o.o. ma prawo dokonać zmian cennika świadczonych usług, o czym poinformuje Użytkowników i Kontrahentów drogą elektroniczną: na stronie głównej www.szybko.pl lub pocztą elektroniczną.”

Cały regulamin dostępny jest na stronie: http://cms.szybko.pl/regulamin

Omnie Daniel Kosiński

Avatar
Jestem zaangażowany w firmę Szybko.pl Sp. z o.o. od 4 lat. Z pasją tworzymy portale z branży nieruchomości. Skutecznie łączymy kupujących i wynajmujących. Abcnieruchomosci.pl to nowe dzieło, które uzupełni użytkowników w wiedzę na temat rynku nieruchomości w Polsce.