Zakończyła się budowa terminalu w Gdańsku

Zakończyła się budowa terminalu w Gdańsku
Możliwość komentowania Zakończyła się budowa terminalu w Gdańsku została wyłączona, 25/01/2016, przez␣, w␣architektura i design, budownictwo, deweloperzy, Gdańsk, Headline, inwestycje

Strabag zakończył rozbudowę infrastruktury w rejonie Nabrzeża Szczecińskiego w Porcie morskim Gdańsk. Realizacja projektu zwiększa zdolność przeładunkową terminalu, a nowe powierzchnie składowe przyczynią się do usprawnienia procesu obsługi intermodalnego transportu towarowego.

Inwestycja w Porcie Gdańsk została zrealizowana w formule „Zaprojektuj i zbuduj”. Prace projektowe rozpoczęły się w czerwcu 2014 roku. Prace wykonawcze trwały 7 miesięcy i zakończyły się w grudniu 2015 roku. Projekt dofinansowany był ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Wartość kontraktu Strabag wyniosła blisko 26 mln złotych brutto.

Nowa infrastruktura nowe możliwości
Prace budowalne prowadzone były na obszarze około 4 ha. Rozbudowa powiększyła powierzchnię składową terminalu do 2,6 ha oraz usprawniła układ postojowy i komunikacyjny na terenie o wielkości ponad 1 ha. W ramach projektu przedłużono również torowisko żurawi portowych i rozbudowano infrastrukturę sieciową.
W efekcie przeprowadzonych prac terminal może przyjąć więcej kontenerów zwiększając swoją zdolność przeładunkową dookoło 100 tys. TEU. Jednocześnie doprowadzono do równowagi wszystkie funkcje zadaniowe terminalu, tj. zdolności składowe i manipulacyjne przyległego do nabrzeża terenu do zdolności przeładunkowych nabrzeża.

Konstrukcja i wytrzymałość

Najważniejszym elementem budowanych przez Strabag nowych placów składowych i postojowych jest konstrukcja i wytrzymałość ich nawierzchni. Dostosowuje się je ściśle do rodzaju składowanych towarów i warunków użytkowanych pojazdów przeładunkowych. W celu zapewnienia wymaganej wytrzymałości na obciążenia, konstrukcja placu składowego w Porcie Gdańsk została zaprojektowana przy wykorzystaniu specjalistycznej technologii. Po wzmocnieniu terenu za pomocą ponad 4,5 tys. kolumn żwirowo – cementowych, ustabilizowany został grunt, na którym wykonano następnie nawierzchnię betonową wzmocnioną zbrojeniem rozproszonym w postaci włókien stalowych. W ten sposób nawierzchnia uzyskała odpowiednią nośność do składowania kontenerów i pracy ciężkich pojazdów i urządzeń.

Źródło: strabag.pl

fot. pixabay.com

Omnie Karolina Skrzeczyńska

Studentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz absolwentka historii. Współpracuje z Szybko.pl od grudnia 2014 roku. Interesuje się zabytkami nieruchomymi oraz planowaniem przestrzennym.