Wyniki Grupy Kapitałowej White Stone po 1H 2020 r.

Wyniki Grupy Kapitałowej White Stone po 1H 2020 r.
Możliwość komentowania Wyniki Grupy Kapitałowej White Stone po 1H 2020 r. została wyłączona, 02/10/2020, przez␣, w␣Headline, Uncategorized

Konsekwentna realizacja planów inwestycyjnych w obszarze nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych przyczyniła się do wzrostu sumy bilansowej Grupy Kapitałowej White Stone w pierwszym półroczu 2020 r. o 7 proc. do poziomu przeszło 536 mln zł. Wzrost przychodów we wszystkich trzech podstawowych obszarach działalności do poziomu niemal 140 mln zł, stabilna sprzedaż lokali mieszkaniowych pomimo zawirowań rynkowych związanych z pandemią COVID-19, to dobre prognostyki na drugą połowę roku. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy br. White Stone zadbał o zwiększenie bazy gruntów pod kolejne projekty mieszkaniowe i komercyjne.Grupa White Stone rozwija swoją strukturę i działalność w oparciu o trzy filary – inwestycje mieszkaniowe, komercyjne oraz budownictwo i technologie. W ciągu pięciu lat od rozpoczęcia łączenia i rozwoju działalności spółek w grupie, White Stone zbudował zdywersyfikowany portfel inwestycji, zyskał zaufanie inwestorów i planuje dalszy zdecydowany wzrost.W ciągu pierwszego półrocza 2020 r., pomimo utrudnień związanych z wybuchem pandemii, firma White Stone zgodnie z planem realizowała projekty mieszkaniowe w Warszawie i Szczecinie, zmodernizowała zakupiony w 2019 r. kompleks biurowy HOL 7.7 przy ul. Cybernetyki 7 i 7a oraz prowadziła dalszy proces rewitalizacji Fortu Mokotów i szczecińskiej Willi Nellego. Ponadto deweloper sfinalizował zakup gruntu pod budowę osiedla mieszkaniowego w podwarszawskim Józefosławiu i prowadził działania przygotowawcze do kolejnej znaczącej inwestycji komercyjnej.

Wzrost skali działalności

Pomimo przejściowego wstrzymania lub spowolnienia działalności urzędów, banków i kancelarii notarialnych w Q2 2020r., w pierwszym półroczu Grupa White Stone zawarła umowy na niemal 200 lokali. Na zakupionej w br. działce w Józefosławiu deweloper zamierza zrealizować projekt na ok. 200 mieszkań i lokale usługowe. Trwają także prace nad uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na budowę V i VI etapu osiedla Zielone Zamienie w gminie Lesznowola. W segmencie mieszkaniowym Grupa osiągnęła na koniec czerwca 25,6 mln zł przychodów netto, głównie z projektu Zielone Zamienie. W drugim półroczu nastąpi zdecydowany wzrost przychodów w ramach projektu Ornament w Szczecinie w związku z uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie dwóch etapów osiedla.W obszarze inwestycji komercyjnych, pomimo niepewności na tym rynku, przychody za pierwsze sześć miesięcy br. wzrosły o 78 proc. osiągając wartość 10,3 mln zł – jest to wynik zakupu w lutym 2019 r. kompleksu HOL 7.7 oraz zakończenia budowy budynku Celebro przy ul. Gładkiej w Warszawie. W tym czasie White Stone prowadził dalsze prace rewitalizacyjne w Forcie Mokotów, a także renegocjował umowy najmu, zwłaszcza w obszarze gastronomii.W segmencie budownictwa i technologii Grupa odnotowała wzrost przychodów o ok. 12 proc. do 103,9 mln zł, a także dodatnią marżę operacyjną. Przyczynił się do tego m.in. zakup we wrześniu 2019 r. 70% udziałów w spółce technologicznej działającej w obszarze construction, MAAT 4.

Ten rok przyniósł wszystkim nieoczekiwane zawirowania, z którymi musieliśmy się zmierzyć. Mamy za sobą bardzo intensywne sześć miesięcy dobrej sprzedaży, niezachwianej realizacji projektów budowlanych i technologicznych, co przyniosło wzrost przychodów, a także przygotowania nowych, dobrze przemyślanych inwestycji. Z drugiej strony przedłużające się kwestie administracyjne spowodowały przesunięcie realizacji przychodów z części inwestycji na ostatnie kwartały tego roku.

Anna Suchodolska, co-CEO i CFO w White Stone DevelopmentPrzede wszystkim w związku z przesunięciem sprzedaży notarialnej inwestycji mieszkaniowej w Szczecinie grupa odnotowała spadek EBITDA o ok. 8 proc. z 8,25 mln zł w połowie 2019 r. do 7,57 mln zł na koniec czerwca 2020 r.

Pomimo kryzysu wywołanego na świecie przez epidemię COVID-19, dzięki prowadzonej przez nas zrównoważonej polityce zarządzania ryzykiem, relatywnie niskiemu zadłużeniu, posiadanym zabezpieczeniom oraz odpowiedzialnemu doborowi projektów, możemy spokojnie realizować nasze plany i pracować nad zwiększaniem wartości Grupy White Stone. W sierpniu br. z sukcesem przeprowadziliśmy emisję 25 mln zł obligacji i staramy się o dopuszczenie do rynku Catalyst. Szykując kolejne inwestycje, bacznie przyglądamy się szansom wynikającym ze zmian na rynku wywołanym pandemią, trendowi umacniania się Polski wśród europejskich rynków wschodzących, w obszarze np. centrów usług.

Anna Suchodolska, co-CEO i CFO w White Stone DevelopmentGrupa White Stone dąży do tego, aby samodzielnie i kompleksowo móc realizować projekty deweloperskie i inwestycyjne, a także badania i analizy poprzedzające zakup nieruchomości, czyli cały proces tworzenia koncepcji, projektowania i budowy, aż po zarządzanie lub sprzedaż.Grupa kapitałowa White Stone znana jest w Polsce pod tą nazwą od 7 lat, ale korzenie jej działalności sięgają 1995 roku. Jako deweloper nowoczesnych nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych ma na koncie 73 zrealizowane projekty mieszkaniowe (ponad 2 000 mieszkań), 8 budynków komercyjnych i 78 000 mkw. powierzchni biurowej. Do realizacji deweloperskich grupy White Stone należą takie projekty jak: kompleksy apartamentowców przy ul. Biały Kamień i Chodkiewicza, Multimedialny Dom Plusa i zrewitalizowany Fort Mokotów w Warszawie. W strukturach grupy działa także firma realizująca projekty budowlane o rocznych obrotach sięgających 200 mln zł.

Omnie Magdalena Więch

Avatar