Wskaźnik pustostanów w Warszawie najwyższy od 10 lat

Wskaźnik pustostanów w Warszawie najwyższy od 10 lat
Możliwość komentowania Wskaźnik pustostanów w Warszawie najwyższy od 10 lat została wyłączona, 06/08/2014, przez␣, w␣biurowe, handlowe, Headline, komercyjne, magazynowe, miasta, przemyslowe, Warszawa

Wskaźniki obrazujące sytuację na warszawskim rynku biurowym po II kwartale 2014 roku nie napawają optymizmem. Podaż powierzchni biurowej rośnie w szybkim tempie, ale jednocześnie obserwujemy słabnący popyt, co z kolei skutkuje istotnym wzrostem wskaźnika pustostanów.

Deweloperzy zgodnie z harmonogramami dostarczyli na rynek znaczący wolumen nowej podaży. W II kwartale tego roku zakończono budowę 7 inwestycji, które powiększyły warszawskie zasoby o 107.500 m2. Dla porównania, jest to około 25% więcej niż w poprzednim kwartale i ponad 40% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

W obecnej sytuacji rynkowej przyrost zasobów powierzchni biurowej przekłada się na wzrost pustostanów, ponieważ popyt na rynku biurowym jest nieco słabszy niż w poprzednim kwartale, a rynek nie jest w stanie zbilansować takiego tempa wzrostu podaży. W rezultacie w ciągu minionych trzech miesięcy współczynnik pustostanów w Warszawie wzrósł o 1,5 pp. i przekroczył 15%, osiągając poziom nienotowany od 10 lat. Największy wzrost wolumenu niewynajętej powierzchni odnotowano w centrum miasta, gdzie współczynnik pustostanów sięgnął 16,3%.

W II kw. 2014 roku wolumen transakcji najmu powierzchni biurowej w Warszawie wyniósł około 130.800 m2. Co prawda, był to rezultat tylko o 4% niższy w porównaniu z poprzednim kwartałem, ale jednocześnie o 27% niższy niż wolumen transakcji zawartych na rynku biurowym w analogicznym okresie 2013 roku.

Po obniżkach czynszów notowanych w poprzednich kwartałach zaobserwowaliśmy w ciągu minionych trzech miesięcy stabilizację stawek wywoławczych.

Omnie Knight Frank

Avatar
Zespół Knight Frank obecny jest na polskim rynku od 22 lat. W tym czasie rozszerzyliśmy terytorialny zasięg świadczonych usług i dzięki biurom w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Trójmieście i Wrocławiu możemy sprawnie obsługiwać rynki regionalne. W naszych biurach w Polsce pracuje ponad 100 ekspertów. Kluczowi pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie na rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych oraz polskie i międzynarodowe licencje zawodowe w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego i pośrednictwa w obrocie oraz zarządzaniu nieruchomościami.