Skanska edukuje na temat bezpieczeństwa

Skanska edukuje na temat bezpieczeństwa
Możliwość komentowania Skanska edukuje na temat bezpieczeństwa została wyłączona, 16/05/2013, przez␣, w␣deweloperzy, marketing nieruchomości, nieruchomości, porady

skanskaCoroczny “Tydzień Bezpieczeństwa” z serią szkoleń i warsztatów czy motywacyjne konkursy – to narzędzia, dzięki którym Skanska edukuje pracowników i angażuje ich w kwestie związane z tematyką BHP. Jak pokazuje na swoim przykładzie firma, rezygnacja z rutyny i wyjście poza schemat może podnieść standardy i w pozytywny sposób wpłynąć na warunki pracy, zdrowie i efektywność pracowników.

Ile bezpieczeństwa w Skanska?

Według danych GUS1 dotyczących wypadków przy pracy w budownictwie, w ubiegłym roku śmierć w ich wyniku poniosły 82 osoby, natomiast 131 doznało ciężkich uszkodzeń ciała. Części zdarzeń można byłoby uniknąć, gdyby pracownicy posiadali pełną świadomość istniejących zagrożeń i wiedzieli, jak się przed nimi ustrzec. O tym, jak skutecznie podnosić standardy i tworzyć bezpieczne miejsca pracy wie Skanska, która od lat prowadzi działania profilaktyczne zmierzające do wyeliminowania wypadków. Od 13 do 19 maja we wszystkich jednostkach Grupy Skanska organizowany jest „Tydzień Bezpieczeństwa”, który skierowany

jest do pracowników, podwykonawców, dostawców i innych partnerów biznesowych.

Inicjatywę zapoczątkował „Dzień Bezpieczeństwa”, który odbył się w 2005 roku. Rok później przerodził się on w cały tydzień, podczas którego pracownicy Skanska brali udział w licznych szkoleniach, warsztatach i kursach. Wszystko po to, aby na budowach firmy pracowało się bezpiecznie, tzn. mądrze i z wyobraźnią, zgodnie z zasadami oraz opierając się na umiejętności przewidywania i skutecznej analizie rzeczywistych zagrożeń. – Od lat dążymy do tego, by na naszych budowach dochodziło do jak najmniejszej liczby wypadków. Tegoroczną edycję „Tygodnia Bezpieczeństwa” organizujemy pod hasłem: „Bezpieczeństwo. Ucz się i bądź liderem”. Oznacza to, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni zarówno za bezpieczeństwo własne, jak i osób, z którymi pracujemy. Aby nasz cel „zero wypadków” został osiągnięty, istotne jest jednak rozbudzenie wśród pracowników świadomości istniejących zagrożeń

i konieczności przestrzegania przepisów BHP – mówi Patryk Halota, Koordynator BHP

w Skanska Residential Development Poland.

W tym roku na pracowników zatrudnionych na placach budowy czekają m.in. warsztaty przypominające zasady pracy na wysokościach oraz wykłady mówiące o konieczność stosowania odpowiednio dobranych środków ochrony indywidualnej. Z kolei, pracownicy biurowi będą mogli skorzystać z warsztatów z zakresu dbania o prawidłową postawę za biurkiem i radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Czekają na nich również szkolenia z udzielania pierwszej pomocy.

Bezpiecznie przez cały rok

Strategia Skanska zmierzająca do zapewnienia bezpiecznych miejsc pracy nie kończy

się wyłącznie na samej organizacji „Tygodnia Bezpieczeństwa”. Przez cały rok firma prowadzi szkolenia i organizuje konkursy dla pracowników, aby rozbudzać ich czujność i uczulać

na ryzyka związane z pracą na budowie. Każda z nowych spółek należących do Grupy Skanska przejmuje filozofię „firmy matki” i dokłada swoje pomysły oraz starania, by polityka bezpieczeństwa przynosiła jak największe efekty. Skanska Residential Development Poland, odpowiedzialna za realizację osiedla Park Ostrobramska, od początku wystartowania prac budowlanych dba o bezpieczeństwo na projekcie. – Każdy z naszych pracowników,

czy pracowników podwykonawców, z którymi współpracujemy, ma obowiązek przynajmniej raz w miesiącu odbyć szkolenie z dowolnego zakresu tematycznego związanego z tematyką BHP. Prowadzimy m.in. specjalistyczne kursy z obsługi elektronarzędzi połączone z pouczającymi symulacjami, a także szkolenia z pierwszej pomocy i postępowania w sytuacjach wypadków masowych – mówi Patryk Halota.

Już na etapie projektowania Parku Ostrobramska firma zatroszczyła się, aby budynki były bezpieczne nie tylko dla przyszłych mieszkańców, ale również dla osób pracujących przy ich powstawaniu. Jeszcze w pracowni architektonicznej wdrożono koncepcję „Safety by design”, która zakłada projektowanie z uwzględnieniem wszelkich zasad bezpiecznej pracy.

Dodatkowo, firma motywuje swoich pracowników do przestrzegania zasad BHP organizując wewnętrzne konkursy. „O mało co…” i „Bezpiecznie przyłapany” to dwa z nich, które Skanska Residential Development Poland wprowadziła z początkiem tego roku. Obydwa skierowane są do osób pracujących na budowie Parku Ostrobramska. Pierwszy ma zachęcić pracowników do informowania o wszelkich sytuacjach potencjalnego ryzyka, które bez reakcji na czas, mogłyby się zakończyć wypadkiem. Drugi z kolei ma za zadanie sprawdzić sumienność pracowników związaną z przestrzeganiem przyjętych zasad bezpieczeństwa. Dowodem wyróżniających się zachowań jest dokumentacja fotograficzna wykonana przez przełożonego.

– Tego typu konkursy motywują pracowników do starannej i mądrej pracy. Wpływają również na kształtowanie w nich postawy odpowiedzialności za siebie i za innych. Zauważyliśmy, że otwarta i szczera komunikacja pozwala nam zmienić nastawienie pracowników do zgłaszania wszelkich zaobserwowanych uchybień. O skuteczności naszej polityki bezpieczeństwa świadczą liczby. Na budowie naszego osiedla pracuje ok. 220 osób. Od początku prac nie doszło do żadnego poważnego zdarzenia – podsumowuje Patryk Halota.

Tagi:␣
front

Omnie Skanska Residential Development Poland Sp. z o. o.

Avatar
Skanska Residential Development Poland Sp. z o. o. jest innowacyjnym deweloperem zielonych budynków mieszkaniowych. Firma działa w Polsce od 2011 roku i jest częścią grupy Skanska, światowego lidera w zakresie budownictwa oraz projektów nieruchomości mieszkaniowych. Skanska Residential Development Poland będzie realizować projekty ekologicznego budownictwa mieszkaniowego z zastosowaniem skandynawskich rozwiązań architektonicznych oraz idei zrównoważonego rozwoju w budownictwie.