SGH i Polski Związek Firm Deweloperskich inaugurują nowy kierunek studiów – zarządzanie projektem deweloperskim

SGH i Polski Związek Firm Deweloperskich inaugurują nowy kierunek studiów – zarządzanie projektem deweloperskim
Możliwość komentowania SGH i Polski Związek Firm Deweloperskich inaugurują nowy kierunek studiów – zarządzanie projektem deweloperskim została wyłączona, 25/10/2013, przez␣, w␣deweloperzy, Headline, marketing nieruchomości

SGH i Polski Związek Firm Deweloperskich inaugurują nowy kierunek studiów –

zarządzanie projektem deweloperskim

 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, prestiżowa uczelnia ekonomiczna, wspólnie z Polskim Związkiem Firm Deweloperskich, ogólnopolską organizacją skupiającą najlepsze firmy

w branży, uruchamiają w roku akademickim 2013/2014 podyplomowe studia: „Zarządzanie projektem deweloperskim”. Kierunek dedykowany jest absolwentom szkół wyższych chcącym zdobyć ciekawy zawód poszukiwany przez pracodawców, pracownikom firm deweloperskich,

a także osobom związanym pośrednio z branżą – finansistom i pośrednikom nieruchomości.

 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie to wiodąca uczelnia w dziedzinie studiów ekonomicznych

i biznesowych. Uczelnia wspomaga rozwój studentów nie tylko poprzez możliwość zdobycia rzetelnej wiedzy, ale przede wszystkim dba o dopasowanie oferty programowej do aktualnych potrzeb

i wymagań rynku.

W celu zapewnienia praktycznego wymiaru nauczania, warsztaty prowadzone będą pod kierunkiem praktyków z PZFD.

W ramach przygotowania ogólno-menagdżerskiego realizowanego przez wykładowców SGH, słuchacze poznają zasady zarządzania przedsiębiorstwem. Słuchacze zapoznają się także ze specyfiką prowadzenia działalności w sektorze deweloperskim, poprzez zajęcia dotyczące wszystkich obszarów tej działalności na podstawie praktycznych przykładów prezentowanych przez wykładowców z PZFD.

– mówi Marek Poddany, wiceprezes PZFD, członek Rady Programowej. – Naszym zdaniem zdobycie odpowiednich kwalifikacji w tej branży, zwłaszcza okresie ożywienia rynku, będzie atutem gdy firmy „odmrożą” inwestycje. Chcemy, by absolwenci studiów stanowili najlepszą kadrę dla przyszłych pracodawców, dlatego kładziemy nacisk na poznawanie świata nieruchomości od praktyków, stąd zaangażowanie najlepszych ekspertów z rynku, bez których nauczanie miałoby wymiar jedynie teoretyczny.”

 

Jak podkreśla prof. Marek Bryx – przewodniczący Rady Programowej studiów deweloperskich, prorektor SGH: „Rynek nieruchomości – podobnie jak giełda – miewa okresy hossy

i bessy jednak nieruchomości są dobrem szczególnym, a ich planowanie, produkcja jak i obrót tego typu produktem wymaga odpowiedniej wiedzy z naciskiem na jej praktyczne aspekty. Dlatego, obserwując trendy rynkowe, SGH zdecydowało o uruchomieniu wspólnie partnerem – Polskim Związkiem Firm Deweloperskich nowego kierunku studiów podyplomowych.

 

„Studia są nie tylko trampoliną w karierze. To także znakomita platforma wymiany doświadczeń, współpracy biznesowej i forma integracji środowiska deweloperskiego i przyczynek do tworzenia standardów merytorycznych” – dodaje prof. Joanna Cygler, kierownik studiów.

 

Celem studiów jest rozwinięcie umiejętności zarządzania strategicznego i operacyjnego w firmach deweloperskich. Dzięki dużemu udziałowi zajęć o charakterze warsztatowym, prowadzonych

w małych grupach, słuchacze nie tylko otrzymują nowoczesną wiedzę z zakresu zarządzania ale nabywają umiejętności w stawianiu i rozwiązywaniu ważnych problemów z zakresu zarządzania m.in. umiejętności prowadzenia analizy strategicznej i marketingowej, budowy planów strategicznych, marketingowych, kadrowych i finansowych, prowadzenia negocjacji, rozwiązywania konfliktów, planowania i organizowania różnego rodzaju projektów organizacyjnych, a także ich kontrolowania i oceny.

 

Studia oparto nie tylko na wiedzy uznanych autorytetów SGH, ale także na doświadczeniu ekspertów -praktyków zarządzających największymi firmami deweloperskimi, czy monitorującymi i analizującymi rynek nieruchomości. Specjalnie opracowanemu programowi nauczania towarzyszyć będą profilowane warsztaty, dyskusje i ćwiczenia odbywające się w komfortowych warunkach nowego kompleksu uczelni – w jednym z najnowocześniejszych budynków dydaktycznych w Polsce.

 

Studia powstały przy współpracy z Polskim Związkiem Firm Deweloperskich, ale wśród firm współpracujących znalazły się m.in.: Upper Finance, REAS, CEE Property Group.

Program studiów obejmuje następujące obszary:

WIEDZA OGÓLNO-MENADŻERSKA

I. Zarządzanie strategiczne

1. Problemy i perspektywy polskiego rynku nieruchomości mieszkaniowych

2. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa w branży deweloperskiej

3. Projektowanie strategii przedsiębiorstwa

II. Zarządzanie w kryzysie i restrukturyzacja

1. Kryzys i restrukturyzacja i przedsiębiorstwa

2. Najnowsze tendencje w działalności deweloperskiej i ryzyka z nimi związane

III. Kierowanie ludźmi

1. Zarządzanie zasobami ludzkimi

2. Negocjacje i komunikacja

 

 

 

IV. Prawne podstawy działalności przedsiębiorstwa

1. Prawne i podatkowe problemy działalności firmy deweloperskiej w sektorze mieszkaniowym

2. Prawne aspekty projektu deweloperskiego

V. Finansowe problemy zarządzania przedsiębiorstwem

1. Zarządzanie finansami i ryzykiem w przedsiębiorstwie

2. Zarządzanie finansami w firmie deweloperskiej

VI. Wdrażanie strategii

1. Zarządzanie procesami biznesowymi

2. Analiza wykonalności strategii

 

WIEDZA PRAKTYCZNA

I. Przygotowanie inwestycji

1. Uwarunkowania prawne działalności deweloperskiej

2. Analiza wykonalności

II. Marketing

1. Plan marketingowy projektu deweloperskiego

2. Polityka cenowa

III. Finanse

1. Biznes plan

2. Przepływy finansowe

IV. Zarządzanie projektami

1. Pozyskiwanie nieruchomości

2. Wykonanie projektu budowlanego

3. Realizacja inwestycji

3. Monitoring rzeczowo-finansowy

4. Zasiedlenie i serwis po-sprzedażowy

 

Większość zajęć prowadzona jest metodą warsztatową. Słuchacze będą prowadzili prace analityczne

i projektowe w oparciu o materiały sektora deweloperskiego.

Studia trwają 2 semestry i są uruchamiane w semestrze zimowym. Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2013 roku, a kończą w czerwcu 2014 roku.

Omnie Anna Prorok

Avatar
Współpracuje z portalem szybko.pl od 2012 jako ekspert w dziedzinie Nieruchomości na codzień . Zajmuje się redakcją newsów działów Polska, Regiony i Świat. W 2014 uczestniczyła w Targach Mieszkań i Domów organizowanych przez Nowy Adres jako prowadząca seminarium pt. Mieszkanie dla Młodych w Warszawie, Gdańsku i Poznaniu.