Rewolucja na rynku serwisów ogłoszeń nieruchomości. Portal Szybko.pl staje się własnością pośredników

Rewolucja na rynku serwisów ogłoszeń nieruchomości. Portal Szybko.pl staje się własnością pośredników
Możliwość komentowania Rewolucja na rynku serwisów ogłoszeń nieruchomości. Portal Szybko.pl staje się własnością pośredników została wyłączona, 29/10/2018, przez␣, w␣Headline, miasta, nieruchomości, Szybko.pl - przejęcie portalu przez pośredników

Szybko.pl, jeden z najstarszych i najstabilniejszych serwisów ogłoszeniowych w kraju, przechodzi rewolucję. Dzięki nawiązaniu strategicznej współpracy z Polską Federacją Rynku Nieruchomości platforma w odmienionej wersji stanie się własnością pośredników – praktyków, którzy najlepiej znają rynek i problemy klientów.

Nowa strategia działania serwisu Szybko.pl jest reakcją na drastyczne podwyżki cen ogłoszeń w największych portalach na przełomie 2017 i 2018 roku. – To właśnie wtedy powstała idea powołania portalu pośredników – wyjaśniają bracia Daniel i Wojtek Kosińscy, właściciele serwisu. – Zebraliśmy wokół siebie przedstawicieli czołowych biur nieruchomości, powołaliśmy Konsorcjum oraz nawiązaliśmy współpracę z Polską Federacją Rynku Nieruchomości. Powstała koncepcja odmienionego serwisu, który będąc własnością pośredników, stanie się wiodącym medium dostarczania klientom wartościowych ofert i informacji o rynku.

Andrzej Piórecki, Prezydent PFRN – Szybko.pl proponuje nowy kierunek działania, nową drogę, alternatywę wobec status quo, a misją naszej instytucji jest wspieranie inicjatyw, które zapewniają prawidłowy rozwój polskiego rynku nieruchomości poprzez dostarczanie usług na najwyższym poziomie. Wierzymy, że wspólnie uda nam się zbudować silną markę i serwis pierwszego wyboru dla osób kupujących i sprzedających nieruchomości.

Warunki partnerstwa i współpracy pomiędzy Szybko.pl a PFRN, zawarte w umowie podpisanej 24 maja 2018 roku, doprecyzowano podczas sierpniowych negocjacji. Przedstawiciele stron ustalili zasady i ścieżkę prawną zakupu Szybko.pl. Uzgodnili wysokość zabezpieczeń dla pośredników, sposób podziału udziałów oraz weryfikacji bieżącej działalności portalu przez przedstawicieli środowiska.

Jak pośrednicy mogą nabyć udziały w serwisie? Spółka Szybko.pl zwiększyła liczbę udziałów do 10 000 i jest gotowa do ich sukcesywnego przekazywania pośrednikom. Udziały serwisu nabywane będą przez pośrednika (prowadzącego działalność gospodarczą) na podstawie odrębnej umowy w cenie nominalnej 50 zł. Prawo do nabycia udziału uzyskuje pośrednik, aktywnie korzystający z usług Szybko.pl (m.in. publikując ogłoszenia), po wydaniu na te usługi 5 000 złotych.   Jeden podmiot nie może jednak nabyć więcej niż 100 udziałów.

Priorytetem projektu są niskie i stabilne ceny w portalu, dążenie do posiadania największej liczby ogłoszeń i największej oglądalności.

Portal Szybko.pl funkcjonuje na rynku 14 lat. Jest stabilnym, sprawdzonym i znanym pośrednikom i klientom środowiskiem do promowania nieruchomości w internecie, co stanowi dobry grunt pod wprowadzenie radykalnej zmiany sytuacji na rynku nieruchomości i przełamanie powstającego monopolu – mówi Wojtek Kosiński.

 

Polska Federacja Rynku Nieruchomości (PFRN) jest dobrowolnym związkiem samorządnych organizacji, posiadających osobowość prawną. Została utworzona w styczniu 1995 roku przez sześć regionalnych stowarzyszeń pośredników w obrocie nieruchomościami. PFRN działa obecnie na rzecz i w interesie 17 regionalnych stowarzyszeń pośredników oraz zarządców nieruchomości, zrzeszających prawie 2000 osób.

Szybko.pl – Serwis z ogłoszeniami nieruchomości i informacjami o rynku dla klientów. Misją portalu pośredników jest budowanie pozytywnych relacji z klientami i ułatwianie zmian w zakresie sprzedaży i kupna nieruchomości. Serwis istnieje od 2004 i miesięcznie odwiedza go blisko pół miliona użytkowników.

Omnie Marta Kosińska

Avatar
Zajmuję się analizowaniem wtórnego rynku nieruchomości. Pracę rozpoczęłam w agencjach Public Relations i reklamowych. W 2005 roku brałam udział w tworzeniu i wdrażaniu pierwszego serwisu spółki Szybko.pl - www.szybko.pl, a następnie kolejnych portali wprowadzanych na rynek przez Szybko.pl. Od grudnia 2005 przygotowuję analizy rynku nieruchomości, publikowane cyklicznie jako Raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera.