Pierwszy w Polsce raport o osiedlach typu „Miasto w Mieście”

Pierwszy w Polsce raport o osiedlach typu „Miasto w Mieście”
Możliwość komentowania Pierwszy w Polsce raport o osiedlach typu „Miasto w Mieście” została wyłączona, 07/03/2018, przez␣, w␣Headline

Firma Expo Property, świadcząca kompleksowe usługi z branży nieruchomości, przygotowała pierwszy w Polsce raport zatytułowany Analiza inwestycji mieszkaniowych o charakterze „Miasta w Mieście”, mający na celu porównanie tego typu osiedli pod kątem oferty oraz infrastruktury.

„Miasto w mieście” to nowoczesna wizja osiedli, powstających w peryferyjnych częściach dużych miast, na terenach słabo zurbanizowanych. Ideą, która przyświeca tym projektom, jest realizacja samowystarczalnych jednostek mieszkaniowych, o bogatej ofercie usługowej, dzięki której mieszkańcy nie będą zmuszeni często kursować do centrum miasta w celu zaspokojenia swoich potrzeb.

Przeanalizowano 11 osiedli z całej Polski – 6 projektów z Warszawy i okolic, 2 projekty z Krakowa, 2 projekty z Wrocławia oraz jedną inwestycję z Katowic. Pod uwagę brano następujące kryteria: lokalizację, dostępność komunikacyjną, dostępność terenów zielonych i rekreacyjnych oraz ofertę; jej strukturę, standard, dostępność osiedla dla osób niepełnosprawnych czy aspekty związane z bezpieczeństwem. Usługi w obrębie danego osiedla podzielono na dwie kategorie: podstawową oraz ponadpodstawową, tak zwaną Premium. Do tej pierwszej zaliczono: sklepy, place zabaw, miejsca postojowe, zaplecze gastronomiczne, fitness kluby, salony urody oraz parki i tereny zielone, zaś do drugiej bogaty wachlarz bardziej wyszukanych usług takich jak: basen, saunarium, bowling, strefę do ćwiczeń jogi czy grillowania, dom seniora oraz hotel.

Analiza wybranych inwestycji pozwoliła wysnuć wniosek, iż nie wszystkie projekty reklamujące się jako „Miasto w Mieście” spełniają podstawowe dla tego typu osiedli kryteria. Większość z nich ukierunkowana jest na jeden typ klienta: rodziny z dziećmi, pomijając potrzeby innych grup wiekowych, w szczególności osób starszych. Ponadto znaczna ich część oferuje ubogą ofertę mieszkaniową oraz mały wybór usług z sektora Premium, przez co osiedle nie spełnia swojej funkcji, a mieszkańcy nadal pozostają zmuszeni do częstych wizyt w centrum miasta.

Analizując kryteria zestawione w tabeli (patrz załącznik), niekwestionowanym liderem „Miasta w Mieście” jest Osiedle Bażantowo w Katowicach, realizowane na terenie blisko 20 ha, w oparciu o przemyślany plan urbanistyczny firmy deweloperskiej Millenium Inwestycje Sp. z o.o. Osiedle to usytuowane jest w pobliżu granic administracyjnych Katowic i połączone jest doskonałą komunikacją autobusową z resztą Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Scala w sobie funkcje mieszkalne, handlowo-usługowe, sportowe, edukacyjne i rekreacyjne. Znajdują się na nim wszystkie usługi z kategorii podstawowej i większość z kategorii Premium. Ponadto Osiedle Bażantowo jako jedyne oferuje na swoim terenie basen, saunarium, bowling oraz hotel, a jako jedno z nielicznych posiada dom seniora oraz dostęp do usług zdrowia.

Osiedle to wyróżnia także zróżnicowany standard poszczególnych etapów – od mieszkań w budynkach wielorodzinnych, inteligentnych apartamentowców, po domy jednorodzinne, dzięki czemu nie jest ono ukierunkowane na określoną grupę społeczną i każdy może znaleźć tutaj odpowiednie dla siebie lokum. Istotnymi atutami Osiedla Bażantowo jest również wysoki poziom bezpieczeństwa, bardzo atrakcyjne zagospodarowanie terenów zielonych oraz szeroka oferta rekreacyjna. Spełnienie powyższych warunków czyni tę inwestycję zupełnie samowystarczalną, gdyż wszystkie potrzeby mieszkańców mogą być zaspokojone w jednym miejscu. To bezkonkurencyjnie najlepszy projekt mieszkaniowy w Polsce, mający charakter „Miasta w Mieście”.

Załączniki:

– tabela (zestawienie) – zał. nr 1

– 2 wybrane plany osiedli – zał. nr 2 i zał. nr. 3

– zdjęcie z wręczenia statuetki – zał. nr 4

http://osiedle.bazantowo.pl/osiedle-galeria.html

Omnie Ewelina Michlewicz-Kośna

Ewelina Michlewicz-Kośna