Osiedle Fi – inne niż wszystkie?

Osiedle Fi – inne niż wszystkie?

Każdy deweloper zachwala swoją inwestycję jako najlepszą, wyjątkową – słowem jedyną w  swoim rodzaju. My jednak zrobimy zupełnie inaczej, z pomocą czuwającego nad  realizacją inwestycji architekta, Adama Greli, postaramy się  przeanalizować, na ile rzeczywiście posiada  ona cechy promowanej przez nas idei budownictwa zrównoważonego.

Koncepcja budownictwa  zrównoważonego  ma swój początek już w  latach 70-tych, kiedy kryzys energetyczny i zanieczyszczenie środowiska zwróciły  uwagę na potrzebę znalezienia rozwiązań budowlanych, które pozwoliłyby między  innymi  oszczędzać energię i zredukować  nieodwracalny wpływ na środowisko naturalne. Na świecie zasady budownictwa
zrównoważonego są dokładnie opisywane w różnych  systemach certyfikacji, np. LEED czy BREEM i do nich zasadniczo odnosi  się ta  idea. „W Polsce  nie  posunęliśmy się tak daleko w
realizacji tej idei, gdyż – na ile mi  wiadomo – jak dotąd nikt takich certyfikatów dla budownictwa  mieszkaniowego w Polsce nie uzyskiwał, choć zaczynają coraz odważniej wkraczać
na rynek inwestycji komercyjnych. Chcieliśmy jednak podjąć wyzwanie budownictwa  zrównoważonego i niezależnie od certyfikacji zacząć wdrażać niektóre z jego  elementów
” mówi Adam  Grela.

Poniżej postaramy się  przybliżyć najważniejsze cechy, którymi charakteryzuje się nowoczesne, świadome  i odpowiedzialne budownictwo nawiązujące do idei zrównoważenia i pokazać jak w  tym kontekście plasuje się nasza inwestycja.

Lokalizacja


Wiele  osób zarzuca otoczeniu Osiedla FI poindustrialny charakter – rzeczywiście  znajdują się tam budynki świadczące o  dawnej przemysłowej działalności, jednak podobnie jak  Zabłocie, także i  ta część Krakowa gwałtownie zmienia swój  charakter. „Wcześniejsze obiekty  przemysłowe ustępują nowej zabudowie mieszkaniowej uzupełnionej o funkcje  biurowe. W efekcie postępujący proces rewitalizacji sąsiadujących z inwestycją  obszarów w połączeniu z atrakcyjnymi terenami zielonymi wzdłuż Wilgi,  istniejącymi obiektami sportowymi stadionu Garbarni i ciekawym zespołem  parkowo-zdrojowym ujęcia wód leczniczych Mateczny  ma szansę sprawić, że obecna  okolica zmieni się w atrakcyjną, idealną do  mieszkania – nową dzielnicę miasta” zauważa  architekt.  Mamy nadzieję, że samo  Osiedle Fi w znaczącym stopniu przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności  okolicy. „Z punktu widzenia idei zrównoważenia, bardzo  ważna jest bliskość i przez to dostępność osiedla do komunikacji miejskiej. Tu  w promieniu 10 minut znajdziemy aż 3 różne potencjalne kierunki komunikacji, w  tym ważny węzeł komunikacji miejskiej autobusowej i  tramwajowej, j akim jest rondo Matecznego, co ogranicza konieczność korzystania z indywidualnych środków transportu”, dodaje pan Adam. Bliskość terenów zielonych i rekreacyjnych oraz brak  w sąsiedztwie dotkliwych emitorów hałasu, w rodzaju ruchliwej ulicy,  sprawiają odpowiedni komfort użytkowania. O  elementy podnoszące komfort użytkowy zadbaliśmy również na etapie projektowania  całej inwestycji – wyznaczając strefę rekreacji w obrębie samego osiedla.
Zaprojektowane w parterach  lokale  usługowe również przyczynią się do  wzbogacenia jego funkcji użytkowych.  

Lokalne surowce i dbałość o środowisko

 Inną  z cech idei budownictwa zrównoważonego jest dbałość o środowisko naturalne. Nie  chodzi tu tylko o stosowanie ekologicznych materiałów, wolnych od  szkodliwych substancji chemicznych, które  oczywiście są podstawą na naszej budowie,  ale także np. o minimalizowanie transportu. W  przypadku  Osiedla Fi istotnym elementem  budowy była  rozbiórka obiektów  poprzemysłowych. Aby minimalizować wpływ na środowisko związany z procesem  budowy, materiały rozbiórkowe nadające się do powtórnego wykorzystania zostały  na miejscu przekruszone i powtórnie wykorzystane, a stal zbrojeniowa, jako  złom, została poddana recyklingowi. W  ramach zagospodarowania, teren osiedla zostanie intensywnie  zazieleniony.  Projekt zieleni wprowadza przemyślaną kompozycję roślin wzbogacającą  bioróżnorodność terenu. „Zastosowane w projekcie materiały, poza  świadectwem  podwyższonego standardu mają także aspekt ekologiczny jak choćby  stosowana na elewacji miedź czy drewniana stolarka okienna. To materiały  naturalne i nieszkodliwe dla środowiska, oraz nadające się do powtórnego  wykorzystania” zaznacza nasz architekt.

 Nowe technologie i parametry  energetyczne

W celu poprawienia bilansu energetycznego, Osiedle  Fi  wyposażone będzie w instalację  fotowoltaiczną, która  przetworzy  światło słoneczne  na energię elektryczną, wykorzystaną
następnie do oświetlenia terenu osiedla. Nowoczesne, ledowe źródła światła znajdą  zastosowanie w oświetleniu  awaryjnym. „Dzięki temu  wykorzystamy  naturalne zasoby  energii, a także  ograniczymy  jej zużycie – mówi  Adam Grela.  Pozwoli na to również podwyższona, w stosunku do normatywnej, izolacyjność  cieplna ścian (o współczynniku U od 0,21 do 0,23 w nielicznych przypadkach 0,27  wobec normatywnej wartości = 0,3W/(m2K),  oraz  nowoczesny system izokorby dla mocowania balkonów, eliminujący mostki  cieplne od płyty balkonowej.  Gdy dodamy do tego zaprojektowaną zwartą bryłę  budynków co dodatkowo wpłynie na podwyższenie parametrów cieplnych, zsumowany  efekt tych działań będzie  odczuwalny  przez przyszłych mieszkańców, nie tylko jako podwyższenie komfortu, ale także  zmniejszenie wysokości rachunków za ogrzewanie. To istotny element z punktu  widzenia późniejszego  użytkowania  mieszkania.

Wykorzystanie zasobów naturalnych

 Oprócz instalacji umożliwiających wykorzystanie  energii słonecznej osiedle będzie wyposażone w system gromadzenia deszczówki,  przeznaczonej do nawadniania terenów zielonych na terenie osiedla. „Dodatkowo, celem gromadzenia wody  deszczowej, zostały zaprojektowane maty drenażowe pod terenami zielonymi  zlokalizowanymi na płycie garażu, charakterystyczne dla tej inwestycji,  wysokie, sięgające podłogi okna, obok walorów estetycznych, zapewnią większą  ilość światła dziennego oraz poprawią nasłonecznienie. Dodatkowo, dzięki  podniesieniu ich parametrów cieplnych nie ma obawy, że duża powierzchnia  przeszkleń wpłynie niekorzystnie na parametry cieplne mieszkań” wymienia
architekt.

 Bezpieczeństwo  i dostępność

Wiele ostatnio się mówi na temat grodzenia  osiedli  i destrukcyjnej funkcji tego  zjawiska w kontekście społecznym. Jednak z drugiej strony, dla osób  poszukujących mieszkania, jest to jeden z ważniejszych czynników branych pod  uwagę przy ostatecznym wyborze oferty. Dlatego chcieliśmy rozsądnie połączyć  obie te kwestie. Projektanci osiedla – zwycięzcy konkursu z warszawskiego biura  22Architekci, we współpracy z Krakowskim biurem Artur Jasiński i Wspólnicy,  zaproponowali aby zamiast klasycznego grodzenia, teren osiedla wyznaczał  zewnętrzny zarys budynków przy  jednoczesnym  ograniczeniu dostępu  do wnętrza  osiedla.  Całość  objęta  będzie monitoringiem. Jednak aby nie odcinać osiedla od reszty miasta,
lokale usługowe zostały usytuowane w zewnętrznym obrysie osiedla i przylegają  do ogólnodostępnego ciągu pieszo-jezdnego, co umożliwi swobodny dostęp  wszystkim zainteresowanym – nie  tylko  mieszkańcom. „Także o funkcje społeczne,  tak istotne w idei  budownictwa  zrównoważonego zadbali  projektanci,  autorzy koncepcji osiedla Fi – zauważa pan Adam. Wnętrze osiedla jest tak zorganizowane, aby sprzyjało relaksowi  i nawiązywaniu pozytywnych sąsiedzkich  relacji. Każdy znajdzie tu coś dla siebie –  do dyspozycji mieszkańców będą alejki, place zabaw, czy boiska do gier  zespołowych. Nie zapomnieliśmy także o wygodnej i czytelnej  informacji wizualnej, ułatwiającej poruszanie  się po osiedlu. Oczywiście całość przystosowana jest również dla osób  niepełnosprawnych”

Poprzez umieszczenie znaku zapytania w tytule  nie tyle chcieliśmy poddać w wątpliwość  wyjątkowość naszej inwestycji, co spróbować ją  zweryfikować.  Dbałość o wszystkie aspekty istotne z punktu widzenia użytkownika,  jest  nawiązaniem do idei, która  przyświecała nam już na etapie projektu, do którego nawiązujemy również  symbolem zawartym w nazwie osiedla. Fi – jako doskonała proporcja, złoty  środek, o który tak trudno w dzisiejszych, zabieganych czasach. Chcieliśmy  bowiem, aby zakup mieszkania, na naszym osiedlu, był równoznaczny  z odnalezieniem swojego miejsca na ziemi –  przyjaznego, będącego po części azylem jak i tętniącą  życiem częścią miasta, gdzie nikt nie będzie  czuł się samotny. Miejscem, gdzie nie tyle się mieszka, co się żyje.

Omnie Grupa Deweloperska Megapolis

Grupa Deweloperska Megapolis to część Holdingu 1, który jest m.in. właścicielem dealerskiej Grupy PGD, notowanej regularnie od kilku lat w rankingu Polityki i Rzeczpospolitej wśród 500 największych polskich przedsiębiorstw. Pierwsza zrealizowana inwestycja mieszkaniowa to „Kapelanka 6a", elegancki budynek usytuowany w pobliżu ścisłego centrum Krakowa. Obecnie firma jest w trakcie realizacji Osiedla Fi- pierwszego zrównoważonego osiedla w Krakowie.

3 komentarze

  1. Luty 25th, 2013 18:09

    – Gdynia jest gorącym zwolennikiem idei budownictwa zrównoważonego – twierdzi Roman Witowski, naczelnik Wydziału Budownictwa miasta Gdynia. – Idea ta ma poza wymiarem ekologicznym także drugi, bardziej przyziemny, w postaci zredukowanych kosztów eksploatacyjnych, co ma szczególne znaczenie dla miasta, np. w przypadku budynków socjalnych.

  2. Luty 23rd, 2013 22:42

    W pierwszej części opracowania przedstawiono wkład niektórych dyscyplin ekonomicznych w rozwój idei rozwoju zrównoważonego. Zaprezentowano podejście ekonomii ekologicznej i ekonomii środowiska w rozumieniu pojęcia kapitału naturalnego i trwałości. Zaznaczono wkład nowych dyscyplin ekonomicznych, próbujących dokonać syntezy dorobku ekonomii ekologicznej i ekonomii środowiska i wnieść nowe spojrzenie na istotę rozwoju zrównoważonego i konieczne instrumenty. W szczególności dotyczy to ekonomii socjo-ekologicznej i ekologicznej ekonomii politycznej.

  3. Luty 23rd, 2013 0:13

    – Znak „ekologiczny”, „zielony” bywa nadużywany marketingowo przez niektóre firmy. Czy nie zagraża to idei budownictwa zrównoważonego?