Optymizm wśród deweloperów

Optymizm wśród deweloperów
Możliwość komentowania Optymizm wśród deweloperów została wyłączona, 19/12/2011, przez␣, w␣mieszkania, mieszkaniowe, raporty

Przyszłość rodzimego rynku nieruchomości deweloperzy wciąż widzą w kolorowych barwach. Jak wynika z danych GUS rozpoczynają oni coraz więcej budów. Na rynek trafiają też lokale lepiej przystosowane do potrzeb nabywców.

Dane GUS o budownictwie mieszkaniowym za listopad są pozytywne. Względem analogicznego okresu przed rokiem polepszyły się wyniki w dwóch najważniejszych obszarach – liczby mieszkań oddawanych do użytkowania (o 9,5%) i liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto (o 12,6%). W tych kategoriach największą dynamikę prezentuje sektor reprezentowany przez deweloperów. Faktycznie buduje się więc coraz więcej, a do tego widać wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania. Mniej realna sfera, która pokazuje co może na rynku dopiero nastąpić, czyli liczba wydanych pozwoleń na budowę zanotowała w listopadzie spadek o 6,7% względem 11 miesiąca roku ubiegłego. Rozważając jednak dane w dłuższej – dwunastomiesięcznej – perspektywie, wnioski byłyby zgoła odmienne. Dane sugerowałyby wtedy niewielki wzrost liczby wydanych pozwoleń i spadek liczby mieszkań oddanych do użytkowania wobec danych skumulowanych za 12 miesięcy licząc wstecz od listopada 2010 roku.

Coraz więcej małych lokali

Koniec roku jest tradycyjnie okresem, w którym mamy do czynienia z kumulacją oddawania nieruchomości do użytkowania. Listopad tego roku był jednak lepszy niż poprzedniego. W zeszłym miesiącu oddano do użytkowania 13,4 tys. lokali, czyli o 9,5% więcej niż w 11 miesiącu 2010. Początek tego roku był pod tym względem gorszy niż poprzedni. Gdyby bowiem rozważyć skumulowane dane za pierwszych jedenaście miesięcy 2011, wciąż widoczny jest spadek względem 2010 (o 6,2%). Z miesiąca na miesiąc skala tego spadku jest coraz mniejsza. Najprawdopodobniej jednak w tym roku powstanie mniej mieszkań niż w zeszłym.

Największy wpływ na poprawę wyników w omawianym obszarze mają deweloperzy. Zgodnie z danymi GUS w listopadzie oddali oni do użytkowania 5,9 tys. lokali, czyli o 15,2% więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem. W ujęciu skumulowanym w ciągu jedenastu miesięcy tego roku deweloperzy oddali do użytkowania 42,9 tys. lokali, czyli wciąż o 11,1% mniej niż przed rokiem. Dane urzędu statystycznego pokazują, że w ostatnich miesiącach dynamicznie rośnie liczba mieszkań oddawanych do użytkowania przez deweloperów. Są to w dużej mierze lokale, których budowa została rozpoczęta już po kryzysie. Potwierdza to fakt, że przeciętna powierzchnia takich lokali we wrześniu i październiku nieznacznie przekraczała 60 m kw. Dla porównania średnia wielkość lokali zbudowanych przez deweloperów w ostatnich 12 miesiącach to 65 m kw.

Deweloperom widmo kryzysu niestraszne

Pozytywne dynamiki widoczne są także od miesięcy w obszarze liczby mieszkań, których budowa jest rozpoczynana. W listopadzie było ich o 12,6% więcej niż w analogicznym okresie sprzed roku. W liczbach bezwzględnych oznacza to 11,4 tys. nowo rozpoczętych lokali. Może ta liczba wydawać się skromna, gdyby porównać ją do średniej z ostatnich 12 miesięcy, która wynosi 13,3 tys. sztuk. Nie można jednak ulegać temu złudzeniu, które jest pokłosiem sezonowości. Tak jak w czwartym kwartale do użytkowania oddawanych jest więcej mieszkań niż w innych okresach roku, tak też właśnie w ostatnim kwartale rozpoczyna się relatywnie niewiele budów.

Niewielką dynamikę wzrostu liczby rozpoczynanych budów widać też na podstawie danych skumulowanych za okres od stycznia do listopada tego roku. Łącznie rozpoczęto w tym czasie budowę 153 tys. mieszkań, czyli 2% więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem.

W tej kategorii motorem napędowym także są deweloperzy. W ich przypadku względem 11 miesiąca zeszłego roku widoczny był bowiem wzrost liczby rozpoczynanych budów na poziomie aż 32,8%. W liczbach bezwzględnych oznacza to rozpoczęcie budowy 6,5 tys. nowych lokali. Sytuacja taka wpływa na zaostrzanie się konkurencji i prowadzi do obniżek cen nowych mieszkań. Potwierdza to także, że deweloperzy nie wierzą w najczarniejsze scenariusze kreślone dla rodzimego rynku nieruchomości.

… choć drugi raz z rzędu pozwoleń jest mniej

Jedynie w obszarze liczby mieszkań, na realizację których wydano pozwolenia widoczne było w listopadzie niewielkie spowolnienie. Jest to miara o najbardziej prognostycznym charakterze z poruszanych przez GUS w dzisiejszej publikacji. Wydane pozwolenia nie muszą bowiem przełożyć się na faktycznie rozpoczęte budowy, a tym bardziej na powstanie nowych nieruchomości. Pozwoleń wydano w listopadzie o 6,7% mniej niż w analogicznym okresie przed rokiem. W sumie było ich w 11 miesiącu 12,6 tysięcy. Zupełnie inny wydźwięk miałyby dane skumulowane od początku roku. Zgodnie z nimi organy administracyjne pozwoliły na budowę 168,8 tys. mieszkań, a więc o 4,8% więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem.

Tagi:␣
front

Omnie Bartosz Turek

Kierownik działu analiz Lion’s Bank. Ukończył studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości na Politechnice Warszawskiej. Analityk rynku nieruchomości w Lion's House Sp. z o.o. i w Idea Bank SA oddział Lion’s Bank w Warszawie. Specjalizuje się w tematyce prawnej i administracyjnej dotyczącej rynku mieszkaniowego, posiada bogatą wiedzę na temat czynników determinujących wartość nieruchomości.