Od stycznia rachunki za gaz mogą wzrosnąć o 12%

Możliwość komentowania Od stycznia rachunki za gaz mogą wzrosnąć o 12% została wyłączona, 29/11/2011, przez␣, w␣finanse, raporty

Gdyby PGNiG dostało zgodę URE na podwyżkę cen gazu od Nowego Roku o wnioskowane 20%, łączne rachunki, jakie zapłacą w 2012 r. właściciele mieszkań byłyby wyższe nawet o ponad 90 zł– szacuje Home Broker. Podwyżka dużo bardziej dotknęłaby właścicieli domów ogrzewanych gazem. Ich koszty podniosłyby się w 2012 roku aż o 450 zł.

PGNiG wystąpiło do Urzędu Regulacji Energetyki o zgodę na podniesienie od stycznia cen gazu. Według Rzeczpospolitej, firma wnioskuje o rekordową w historii podwyżkę wynosząca aż20%. Zgoda urzędu na tak duży jednorazowy wzrost cen wydaje się mało prawdopodobna, Home Broker sprawdził jednak, o ile zwiększyłyby się koszty użytkowania mieszkań gdyby gaz faktycznie zdrożał o 20%. Nawet jeśli URE nie zaakceptuje takiej podwyżki już od stycznia, może być ona rozłożona na kilka kolejnych kwartałów przyszłego roku.

Opłaty stałe i zmienne

Opłata za gaz to suma czterech wartości – ceny samego paliwa gazowego, opłaty abonamentowej oraz opłat przesyłowych (część stała i część zmienna). W zależności od wielkości rocznego zużycia gazu, konsumenci mogą zostać przypisani do jednej z dwóch grup taryfowych. Pierwsza z nich zakłada niską opłatę abonamentową i wyższą cenę metra sześciennego gazu i jest kierowana do tych, którzy wykorzystują gaz tylko do gotowania. Druga grupa taryf pozwala na płacenie niższej ceny za samo paliwo, kosztem znacznie wyższych opłat stałych. Dzięki niższemu kosztowi jednostki rozliczeniowej, opłaca się ona klientom zużywającym znacznie większe ilości gazu, więc korzystają zniej przede wszystkim właściciele domów jednorodzinnych ogrzewanych gazem. Ze względu na to, że ciężko jest mówić o „przeciętnym” poziomie zużycia gazu, Home Broker prezentuje dwa przykłady – mieszkania, w którym gaz służy wyłącznie do gotowania i domu ogrzewanego za pomocą tego paliwa.

Dla właścicieli mieszkań podwyżki od 30 do 93 zł

Gospodarstwa domowe, w których gaz wykorzystywany jest tylko w kuchni (założone zużycie na poziomie 120 metrów sześciennych rocznie) rocznie za gaz zapłacą po podwyżce przeciętnie o niecałe30 zł więcej. Przy założeniu, że pozostałe składniki rachunku nie ulegną zmianie, będzie to oznaczało wzrost rachunków o około 11%.


Bardziej podwyżkę odczują gospodarstwa domowe, w których gaz jest wykorzystywany również do podgrzewania wody. W tym przypadku przyjęliśmy  roczne zużycie na poziomie 400 metrów sześciennych. Przy założeniu utrzymania takiej samej taryfy jak w poprzednim przypadku, oraz wzrostu wyłącznie ceny paliwa o 20%, rocznie takie gospodarstwo domowe zapłaci o 93 zł więcej.


Ogrzewasz dom? Licz się z wzrostem opłat o 450 zł

W przypadku domów jednorodzinnych ogrzewanych gazem, zużywających przeciętnie 2000 metrów sześciennych tego paliwa rocznie, zmiany będą bardziej odczuwalne. Wzrost ceny paliwa gazowego o 20% spowoduje, że właściciele domów zapłacą proporcjonalnie więcej. Powinni oczekiwać rocznego wzrostu kosztów o blisko 450 zł, co oznacza podwyżkę o ponad 12% w stosunku do tego roku.


W październiku gaz zdrożał o ponad 9% rok do roku

Drożejąca energia (elektryczna, cieplna, gaz, opał) to główna przyczyna wzrostu kosztów utrzymania mieszkania. Ceny związane z zakupem energii były w październiku o 7,7% wyższe niż przed rokiem. Rosną one znacznie szybciej niż inflacja. Koszt zakupu samego gazu używanego w nieruchomościach mieszkaniowych był w październiku o 9,1% wyższy niż w analogicznym okresie 2011 roku – wynika z danych GUS. W ujęciu miesięcznym podwyżka wyniosła 1,4%.

Na podstawie tempa wzrostu cen konsumpcyjnych w tym roku można szacować, że 4-osobowa rodzina co miesiąc wydaje na utrzymanie mieszkania (koszt zakupu energii, w tym gazu, wody plus płatność czynszów) 849,1 zł. Gdyby PGNiG dostało zgodę URE na podwyżkę ceny gazu o wnioskowane 20%, od Nowego Roku koszt utrzymania mieszkania podniósłby się w naszym przykładzie z849,1 zł do 859,9 zł, czyli o ponad 10 zł. Warto również pamiętać, że w przeciwieństwie do taryf energii elektrycznej, które ustalane są raz do roku w styczniu, taryfy gazowe są ustalane raz na kwartał. Oznacza to, że styczniowa podwyżka nie będzie ostatnią w przyszłym roku, a kolejnej możemy oczekiwać już w kwietniu.

Omnie Arkadiusz Rojek

Avatar
Analityk finansowy Home Broker. Specjalizuje się w tematyce finansowania nieruchomości i finansów osobistych. Wcześniej doradca finansowy, specjalista ds. kredytu hipotecznego, a także dziennikarz ekonomiczny.