NIK pozytywnie ocenia sprzedaż lokali komunalnych

NIK pozytywnie ocenia sprzedaż lokali komunalnych
Możliwość komentowania NIK pozytywnie ocenia sprzedaż lokali komunalnych została wyłączona, 08/12/2014, przez␣, w␣Facebook, finanse, lokalne, mieszkania, mieszkaniowe, prawo, publiczne, raporty, sprzedaż

Najwyższa Izba Kontroli, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, oceniła na plus działania gmin w zakresie bezprzetargowej sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych z bonifikatą.

Kontrola potwierdziła, że sprzedawane lokale mają uregulowany stan prawny, a wycenę lokalu sporządzał uprawniony rzeczoznawca. 92 procent skontrolowanych gmin prowadzi monitoring umożliwiający żądanie zwrotu równowartości udzielonej bonifikaty w przypadku wtórnego obrotu lokalami mieszkalnymi.

Kontrola wykazała również obecność nagannych zjawisk, takich jak: pobieranie nienależnych opłat za wyceny lokali oraz niepowiadamianie najemców o przysługującym im pierwszeństwie kupna.

Źródło: www.interia.pl

 

 

Omnie Karolina Skrzeczyńska

Avatar
Studentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz absolwentka historii. Współpracuje z Szybko.pl od grudnia 2014 roku. Interesuje się zabytkami nieruchomymi oraz planowaniem przestrzennym.