Na statystycznego Polak przypada 26 m2 mieszkania

Na statystycznego Polak przypada 26 m2 mieszkania
Możliwość komentowania Na statystycznego Polak przypada 26 m2 mieszkania została wyłączona, 30/04/2014, przez␣, w␣Białystok, Gdańsk, Gdynia, Headline, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, miasta, mieszkania, mieszkaniowe, nieruchomości, Olsztyn, Poznań, Sopot, Szczecin, Toruń, Tychy, Warszawa, Wrocław

Przeciętny obywatel ma do dyspozycji niecałe 26 metrów. To o 17% lepiej niż przed dekadą, ale wciąż nawet dwa razy mniej niż w Danii, Austrii czy Luksemburgu.

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, średnia powierzchnia nieruchomości w kraju na koniec 2012 roku wyniosła ok. 73 m kw. Wielkość ta jednak znacząco się różni, gdy porównamy przeciętny metraż w miastach i na wsiach. Okazuje się bowiem, że średnia powierzchnia nieruchomości w tych pierwszych wynosi niecałe 64 m kw., natomiast poza obszarem miejskim jest to o ponad 27 m kw. więcej. Wynika to przede wszystkim z faktu, że obywatele miasta żyją w przeważającej większości w mieszkaniach, a te w naturalny sposób są mniejsze niż domy dominujące na wsiach. 

Na wsi domy są tylko teoretycznie większe

Większa powierzchnia nieruchomości nie przekłada się jednak w bezpośredni sposób na komfort życia mieszkańców obszarów wiejskich. Okazuje się bowiem, że średnia powierzchnia przypadająca na jedną osobę na wsi jest zaledwie o 1,5 m kw. większa od przeciętnej w mieście. Statystyczny mieszkaniec miasta dysponuje natomiast większą liczbą pokoi. Może to wynikać z faktu, że często w mieszkaniach mieszkają 1-2 osoby, podczas gdy w domu na wsi wciąż spotkać można wielopokoleniowe rodziny. 

We Wrocławiu znaleziono 4 mln metrów

Według danych GUS, największe nieruchomości możemy znaleźć we Wrocławiu, gdzie średni metraż wynosi ponad 71 m kw. Na statystycznego wrocławianina przypada więc 31,8 m kw. lokalu. Jest to o tyle zaskakujący wynik, że jeszcze w 2009 r. średnia powierzchnia na osobę w tym mieście wynosiła 25,2 m kw. Pomiędzy 2009 r. i 2010 r. statystyki dotyczące łącznej powierzchni nieruchomości w stolicy Dolnego Śląska powiększyły się aż o ponad 4 mln m kw. Liczba ta odpowiada 80 tys. przeciętnych mieszkań dwupokojowych, co odpowiada przynajmniej kilkunastomiesięcznej produkcji, i to nie tylko wrocławskich, ale wszystkich deweloperów w kraju (w 2013 r. oddali oni do użytkowania 57,5 tys. mieszkań). Wyjaśnień takiego skokowego wzrostu powierzchni przeciętnej nieruchomości we Wrocławiu można szukać m.in. w korekcie związanej z niedawno przeprowadzonym Spisem Powszechnym. 

Na relatywnie wysoki komfort życia może także liczyć statystyczny warszawiak i poznaniak. Mają oni do dyspozycji przeciętnie 29,8 i 28,4 m kw. mieszkania. Trzeba jednak pamiętać, że do tych szacunków przyjęto oficjalne dane na temat liczby ludności w danych miastach. Te nie uwzględniają jednak osób, które np. w Warszawie mieszkają, ale oficjalnie podają inne miejsce zameldowania lub zamieszkania.

Tabela 2

Najmniejsze „M” w mniej zamożnych miastach

Na najgorsze warunki mieszkaniowe narażeni są mieszkańcy Kielc i Bydgoszcz. Tam średnia powierzchnia przypadająca na mieszkańca jest najniższa wśród miast wojewódzkich i wynosi po 23,2 m kw. Co więcej, w stolicy województwa świętokrzyskiego przeciętna liczba izb w przeliczeniu na osobę jest także najmniejsza w gronie miast wojewódzkich i wynosi 1,3. Na drugim biegunie jest Wrocław (1,8 izby na osobę), gdzie przeciętny mieszkaniec ma do dyspozycji prawie dwa pokoje.

 

Omnie Bartosz Turek

Kierownik działu analiz Lion’s Bank. Ukończył studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości na Politechnice Warszawskiej. Analityk rynku nieruchomości w Lion's House Sp. z o.o. i w Idea Bank SA oddział Lion’s Bank w Warszawie. Specjalizuje się w tematyce prawnej i administracyjnej dotyczącej rynku mieszkaniowego, posiada bogatą wiedzę na temat czynników determinujących wartość nieruchomości.