Kredyt hipoteczny po rozwodzie

Możliwość komentowania Kredyt hipoteczny po rozwodzie została wyłączona, 15/04/2013, przez␣, w␣finanse, mieszkania, mieszkaniowe, podatki

1381686_61742990W jaki sposób podzielić się z byłym małżonkiem wspólnym obciążeniem finansowym z tytułu kredytu hipotecznego? Kto ma prawo decydować o podziale majątku oraz długów, sąd  czy sami małżonkowie?

Między małżonkam z chwilą zawarcia związku małżeńskiego co do zasady powstaje i ustawowa wspólność majątkowa. W związku z powyższym, wszystko, czego dorobią się małżonkowie w trakcie trwania małżeństwa, zalicza się do ich wspólnego majątku.

Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Sąd Okręgowy z urzędu nie jest jednak władny do orzeczenia o podziale majątku wspólnego małżonków. W praktyce sąd nie dokona podziału w wyroku orzekającym rozwód, w przypadku złożenia przez jednego z małżonków wniosku o podział majątku w postępowaniu rozwodowym i braku zgody drugiego małżonka na zaproponowany podział.

Źródło:

http://www.ekonomia24.pl/

Tagi:␣
adautorfront

Omnie Norbert Bąbalicki

Z rynkiem nieruchomości związany od początku 2010 roku. Pracował jako pośrednik w obrocie nieruchomościami, więc zna zarówno specyfikę pracy agenta nieruchomości jak i potrzeby i oczekiwania klientów. Od 2011 związany z Szybko.pl. Kompetentny, skrupulatny i bardzo dociekliwy. Prywatnie zapalony cyklista.