Koszty kredytu – kawa na ławę:

Koszty kredytu –  kawa na ławę:
Możliwość komentowania Koszty kredytu – kawa na ławę: została wyłączona, 13/10/2011, przez␣, w␣finanse, porady

Już niedługo znacznie łatwiej będziemy mogli porównywać oferty kredytowe. Nowa ustawa o kredycie konsumenckim określa, że przed podpisaniem umowy o kredyt klient musi otrzymać formularz zawierający bardzo szczegółowe informacje o wszystkich kosztach. Expander zwraca uwagę na to, że dotyczy to także kredytów hipotecznych i to niezależnie od ich kwoty.

Nowa ustawa o kredycie konsumenckim wejdzie w życie 18 grudnia i wprowadzi wiele zmian. Większość z nich rozszerzy przywileje zadłużających się. Przede wszystkim znacząco zostanie  podwyższona kwota kredytu uznawanego za kredyt konsumencki. Będzie ona wynosiła 255 550 zł (równowartość 75 tys. euro). To jednak nie wyższa kwota jest najciekawszym zapisem nowej ustawy.
Expander zwraca uwagę na to, że zmieniona ustawa wprowadza również rozbudowane obowiązki informacyjne dotyczące kosztów kredytu. Dzięki większej ilości informacji łatwiej będzie można dokonać całościowego porównania ofert. Przed zawarciem umowy klient będzie musiał otrzymać formularz zawierający wszystkie podstawowe informacje o kosztach związanych z zaciągnięciem kredytu. Będzie tam nie tylko wartość całkowitej kwoty do spłaty, czy wysokość oprocentowania, ale także wymagane zabezpieczenia, czy koszt obowiązkowych ubezpieczeń. Znajdzie się tam nawet informacja o tym co nam grozi jeśli nie dokonamy spłaty w wymaganym terminie.

Co ciekawe taki formularz informacyjny otrzymają także osoby zainteresowane kredytem hipotecznym i to nawet w sytuacji jeśli jego kwota przekracza próg 255 550 zł. Dodatkowo w ustawie określone zostały także informacje jakie muszą się znaleźć w umowie kredytowej, czy w reklamach. Zostało również określone, że jeśli bank nie wywiąże się z obowiązków informacyjnych to wydłuży okres, w którym klient zachowuje prawo do odstąpienia od umowy.
Nowa ustawa nie tylko wydłuża do 14 dni okres na skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy. W przypadku gdy umowa nie będzie zawierała wszystkich elementów określonych w ustawie to klient może odstąpić od takiej umowy w ciągu 14, ale nie od jej podpisania lecz od momentu kiedy otrzyma wszystkie (określone w przepisach) informacje o kredycie. Ustawa mówi również o tym, że w przypadku odstąpienia od umowy bankowi nie przysługują żadne opłaty z wyjątkiem odsetek za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia spłaty. Takie zapisy zapewne zmobilizują więc banki do rzetelnego informowania klienta o wszystkich kosztach.

Niestety nowe przepisy wprowadzają również kilka niekorzystnych zmian. Jedna z nich to, usunięcie obowiązującego obecnie ograniczenia sumy opłat do 5%. W rezultacie w części banków mogą wzrosnąć prowizje za udzielenie kredytu –  np. kredytu gotówkowego. Ponadto, w przypadku kredytów o stałym oprocentowaniu, banki będą mogły naliczać opłatę za przedterminową spłatę kredytu konsumenckiego. Obecnie jest to niedozwolone.

Tagi:␣
front

Omnie Jarosław Sadowski

Avatar
Analityk firmy Expander – Ekspert Finansowy. Absolwent Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Łódzkim. Analizuje rynek usług sektora bankowego. Ocenia oferty banków w zakresie kredytów, rachunków i kart. Swobodnie porusza się też w tematyce emerytalnej. Jest współtwórcą comiesięcznego rankingu funduszy inwestycyjnych oraz Raportu Szybko.pl, Metrohouse i Expandera.