Kolejny wzrost oferty na pierwotnym rynku mieszkaniowym

Kolejny wzrost oferty na pierwotnym rynku mieszkaniowym
Możliwość komentowania Kolejny wzrost oferty na pierwotnym rynku mieszkaniowym została wyłączona, 12/04/2012, przez␣, w␣mieszkania, mieszkaniowe, nieruchomości, raporty

Jak wynika z najnowszej edycji kwartalnych raportów „Pierwotny rynek mieszkaniowy” opracowywanych przez Dział Badań i Analiz firmy Emmerson S.A. w pierwszym kwartale 2012 r. zwiększyła się podaż nowych mieszkań w pięciu na siedem głównych rynków mieszkaniowych.
Poniżej przedstawione zostało zestawienie liczby mieszkań deweloperskich dostępnych w wybranych miastach w okresie od I kwartału 2010 r. do I kwartału 2012 r.

 

Liczba mieszkań (tys.) z rynku pierwotnego dostępnych w poszczególnych miastach, I kw. 2010 – I kw. 2012

 

Największy wzrost oferty w porównaniu z ostatnim kwartałem ubiegłego roku zanotowano w Łodzi (12,7%), w Krakowie (8,0%) oraz we Wrocławiu (6,8%). Nieco niższych rozmiarów był przyrost liczby nowych lokali mieszkalnych w Warszawie (3,3%) i Gdańsku (2,0%). Z kolei spadek podaży mieszkań z pierwszej ręki odnotowano w Poznaniu (-9,6%) oraz Katowicach (-1,4%).
Łączna oferta nowych mieszkań na siedmiu głównych rynkach mieszkaniowych na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy wzrosła o 3,8%. Taki rozwój wypadków świadczy o tym, że na razie deweloperzy nie zwalniają tempa i wprowadzają na rynek kolejne inwestycje. Warto zaznaczyć, że w większości największych miast już obecnie dostępna oferta znajduje się w okolicach rekordowych poziomów. Taka sytuacja może, więc zaskakiwać zwłaszcza biorąc pod uwagę spowalniające tempo wzrostu gospodarczego. Z czego więc wynika dalszy wzrost oferty na pierwotnym rynku mieszkaniowym? Jako główną przyczynę takiego stanu rzeczy należy obecnie bez wątpienia uznać ustawę deweloperską, która zacznie obowiązywać już pod koniec kwietnia. Jej przepisy będą jednak odnosiły się tylko do tych inwestycji, które zostaną wprowadzone na rynek już po tym terminie. W związku z tym można zakładać, że deweloperzy starali się jak najlepiej przepracować pozostały czas, umieszczając na rynku więcej projektów. Na tej podstawie można się również spodziewać, że jeszcze w kwietniu odnotowany zostanie dalszy wzrost oferty nowych mieszkań.

Emmerson S.A.

Tagi:␣
front

Omnie Emmerson

Emmerson S.A. jest jednym z liderów polskiego rynku nieruchomości, prowadząc działalność w zakresie pośrednictwa nieruchomościami, zarządzania, wyceny, rynku komercyjnego, doradztwa finansowego oraz analiz rynkowych.