JLL rozszerza strategiczne doradztwo dla sektora usług dla biznesu

JLL rozszerza strategiczne doradztwo dla sektora usług dla biznesu
Możliwość komentowania JLL rozszerza strategiczne doradztwo dla sektora usług dla biznesu została wyłączona, 09/09/2021, przez␣, w␣Headline, Uncategorized

Łukasz Czajkowski dołącza do JLL jako ekspert odpowiedzialny za kontakty z sektorem BSS – kluczowym odbiorcą nowoczesnych powierzchni biurowych w Polsce.
Sektor nowoczesnych usług dla biznesu (BSS) jest jednym z kół zamachowych rozwoju polskiej gospodarki. Szczególnie istotną rolę branża ta pełni w głównych miastach regionalnych, w których stworzyła tysiące nowych, wysokojakościowych miejsc pracy i odpowiada za nawet ponad połowę najmu powierzchni biurowych. Eksperci JLL od lat wspierają firmy rozwijające usługi dla biznesu i obserwują ich rosnące potrzeby w zakresie doradztwa co do m.in. lokalizacji, ekspansji, relokacji czy budowania optymalnego środowiska pracy. Łukasz Czajkowski, dołączający do zespołu jako Business Services Lead w Dziale Reprezentacji Najemcy, mający wieloletnie doświadczenie także po stronie organizacji zrzeszających firmy z tego sektora w naturalny sposób wzmocni i uzupełni szerokie kompetencje JLL w tych obszarach.

Łukasz jest wysokiej klasy ekspertem w dziedzinie inwestycji zagranicznych, rozwijania społeczności biznesowych oraz nowoczesnych technologii i jak mało kto zna branżę usług dla biznesu. Dołącza do zespołu, który już nie raz udowodnił swoje kompetencje co do znajomości potencjału polskich miast oraz wypracowywania dla firm z sektora BSS optymalnych rozwiązań. Nie mam wątpliwości, że jego wiedza i doświadczenie przełożą się na wymierne korzyści dla naszych klientów. Widzimy ich dużą aktywność w obszarze inwestycji, a co za tym idzie, zapotrzebowanie na świadczone przez nas usługi. Odpowiedzią na to jest kolejne wzmocnienie naszego teamu w relacjach z kluczowymi klientami,

mówi Karol Patynowski, Dyrektor ds. Rynków Regionalnych, JLL. Przed dołączeniem do JLL Łukasz Czajkowski odpowiadał między innymi za rozwój w SoDA – Software Development Association Poland, organizacji branżowej, zrzeszającej działające w Polsce firmy specjalizujące się w usługowym wytwarzaniu oprogramowania (software houses). Z branżą BSS związany był także jako Dyrektor Operacji Regionalnych w ABSL (Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych) oraz Dyrektor Centrum Wspierania Biznesu w Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. Jest współtwórcą takich inicjatyw jak konferencja Made in Wrocław czy ABSL Startup Challenge.

Omnie Katarzyna Maciak

Avatar