Omnie Kancelaria KKPW

Avatar
Kancelaria KKPW powstała z inicjatywy adwokatów, którzy po wielu latach udanej współpracy postanowili w 2001 połączyć różnorodne doświadczenia zawodowe w ramach jednego projektu.Gwarantujemy nie tylko kompletne rozwiązania prawne, zaspokajające wszelkie oczekiwania Klientów, ale także przyjazną atmosferę oraz najnowsze metody współpracy i komunikacji. Poruszamy się sprawnie na rynku przedsiębiorstw. Równie dobrze rozumiemy potrzeby Klientów indywidualnych. Jesteśmy po to, by litera prawa stała się zrozumiała dla każdego. W roku 2011 nasza Kancelaria uzyskała rekomendację Legal500 na rynku nieruchomości. Od lat jesteśmy firmą rekomendowaną przez Legal500 w obszarze Corporate and M&A.
Odszkodowanie od Lotniska Chopina za hałas. Masz czas do 4 sierpnia 2013 r.
Możliwość komentowania Odszkodowanie od Lotniska Chopina za hałas. Masz czas do 4 sierpnia 2013 r. została wyłączona, 02/04/2013, przez␣ w␣finanse, infrastruktura

Oddziaływanie akustyczne Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina znacznie wykracza poza teren, do którego zarządca lotniska posiada tytuł prawny. Dotyczy to zarówno pory dziennej, jak i nocnej i występuje głównie na kierunkach wykonywanych operacji lotniczych tj. startów i lądowań statków... Czytaj więcej...

Procedury uzyskania tytułu do wejścia na teren dla przedsiębiorcy przemysłowego
Możliwość komentowania Procedury uzyskania tytułu do wejścia na teren dla przedsiębiorcy przemysłowego została wyłączona, 31/03/2013, przez␣ w␣działki, finanse, infrastruktura, prawo

W związku z koniecznością modernizacji infrastruktury przesyłowej lub przeprowadzenia niezbędnych prac na urządzeniach przesyłowych, przedsiębiorcy przesyłowi często spotykają się z brakiem zgody właściciela (lub użytkownika wieczystego) danej nieruchomości na wejście na jego teren.... Czytaj więcej...

Umowy przedwstępne. Kupujący nie musi się zgadzać na waloryzowanie ceny nieruchomości
Możliwość komentowania Umowy przedwstępne. Kupujący nie musi się zgadzać na waloryzowanie ceny nieruchomości została wyłączona, 01/10/2012, przez␣ w␣finanse, mieszkaniowe, prawo

Klauzule w umowach, zobowiązujące klienta do ponoszenia dodatkowych kosztów wynikających ze zmian rynkowych, nie są dozwolone i zostały zakazane przez SOKiK. Stosowanie w umowach przedwstępnych sprzedaży nieruchomości postanowień, przyznających deweloperowi uprawnienie do zwaloryzowani... Czytaj więcej...

Deweloperowi dziękujemy. Można odstąpić od umowy jeśli nie są spełnione rygory prawa
Możliwość komentowania Deweloperowi dziękujemy. Można odstąpić od umowy jeśli nie są spełnione rygory prawa została wyłączona, 01/10/2012, przez␣ w␣finanse, porady, prawo

Ustawa deweloperska uzależnia prawo nabywcy do odstąpienia od umowy z deweloperem od naruszenia przez niego obowiązków nałożonych mocą tejże ustawy. Przesłanki odstąpienia stosunkowo precyzyjnie określa w art. 29 ustawy i można by je podzielić na trzy kategorie. Pierwsza z nich to ... Czytaj więcej...

Ustanowienie odrębnej własności lokalu spółdzielczego
Możliwość komentowania Ustanowienie odrębnej własności lokalu spółdzielczego została wyłączona, 28/06/2012, przez␣ w␣porady, prawo, Uncategorized

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu stanowi jedną z form korzystania z lokali spółdzielczych. Na gruncie przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych stanowi ono ograniczone prawo rzeczowe, które jest zbywalne, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Prawo to powstawa... Czytaj więcej...

Proces inwestycyjno-budowlany a ekologia
Możliwość komentowania Proces inwestycyjno-budowlany a ekologia została wyłączona, 31/05/2012, przez␣ w␣ECO, inwestycje, prawo

Oprócz zapewnienia udziału inwestora oraz stron mających interes prawny w rozstrzygnięciach organów administracji wydawanych w procesie inwestycyjno-budowalnym, ustawodawca zdecydował się także na dopuszczenie organizacji ekologicznych do udziału w tych postępowaniach administracyjnych. ... Czytaj więcej...

Lokalizowanie biogazowni
Możliwość komentowania Lokalizowanie biogazowni została wyłączona, 31/05/2012, przez␣ w␣ECO, inwestycje, prawo

Biogazownie są alternatywą dla elektrowni tradycyjnych. Ich powstawanie wiąże się z bezpiecznym i ekologicznym zagospodarowaniem odpadów, co więcej może się przyczyniać do zapewniania samowystarczalności i bezpieczeństwa energetycznego gmin i powiatów. Niewątpliwie biogazownie są i... Czytaj więcej...

Budynki o zerowym zużyciu energii
Możliwość komentowania Budynki o zerowym zużyciu energii została wyłączona, 21/05/2012, przez␣ w␣prawo

Nietrudno zauważyć, iż w ostatnich latach organy Unii Europejskiej, przy okazji zmian legislacyjnych, a odnoszących się do różnych gałęzi gospodarki, dążą do poszerzenia znaczenia zrównoważonego rozwoju, tak by stał się on normą, a nie jedynie egzotycznym wyjątkiem. Starania te nie... Czytaj więcej...