610 tys. amerykańskich rodzin zbankrutowało w III kwartale 2011

610 tys. amerykańskich rodzin zbankrutowało w III kwartale 2011
Możliwość komentowania 610 tys. amerykańskich rodzin zbankrutowało w III kwartale 2011 została wyłączona, 17/10/2011, przez␣, w␣Ameryka, raporty, świat

W III kwartale liczba wniosków o niewypłacalność kredytobiorców hipotecznych spadła o 34% w ujęciu rocznym. Jako przyczyny takiego stanu rzeczy wskazuje się mniejszą skłonność instytucji finansowych do stawiania kredytobiorców pod ścianą, którzy nieregularnie spłacają dług. W III kwartale łącznie 610,3 tys. gospodarstw domowych w USA otrzymało decyzje instytucji finansowych o stwierdzeniu ich niewypłacalności, wystawieniu domów na aukcję, lub przejęciu własności przez instytucję finansową. Kwartał wcześniej było to 608,2 tys., a rok wcześniej 930,4 tys. Wyniki III kwartału wskazują raczej na to, że osłabienie procesu przejmowania domów, jakie miało miejsce w I połowie roku, mogło mieć tymczasowy charakter. W sytuacji, gdy perspektywy gospodarcze pogorszyły się, instytucje finansowe stają się bardziej skłonne do przejmowania domów od niesolidnych dłużników.

Źródło: Home Broker Daily

Tagi:␣
adautorfront

Omnie Marta Kosińska

Zajmuję się analizowaniem wtórnego rynku nieruchomości. Pracę rozpoczęłam w agencjach Public Relations i reklamowych. W 2005 roku brałam udział w tworzeniu i wdrażaniu pierwszego serwisu spółki Szybko.pl - www.szybko.pl, a następnie kolejnych portali wprowadzanych na rynek przez Szybko.pl. Od grudnia 2005 przygotowuję analizy rynku nieruchomości, publikowane cyklicznie jako Raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera.